กิจกรรมวันแม่ 58 ปลูกรักเพื่อแม่...Tree for mom

     ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม  2558  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม ปลูกรักเพื่อแม่...Tree for mom   เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ระลึกถึงบุญคุณต่อแม่ และยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่และลูก              

  ภาพกิจกรรม

 

 

Visitors: 140,799