โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์

***ห้องเรียนพร้อมแล้วนะคะเด็กๆ พร้อมหรือยังคะ***

⇒https://www.facebook.com/satitpathomvai/

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

https://www.facebook.com/satitpathomvai/

     
Visitors: 89,013