สามัคคี...เทิดไท้พ่อหลวง 57


   

      วันพฤหัสบดีที่  4  ธันวาคม  2557  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้จัดกิจกรรม "สามัคคี...เทิดไท้พ่อหลวง" ประจำปี  2557

     โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.เกษม  บำรุงเวช  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม  และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศิลปินแห่งชาติ  คุณปู่ชินกร  ไกลาส  มาร่วมขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ  ให้เด็ก ๆ ได้แสดงจินตลีลาประกอบเพลง  กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย

                         คลิ๊กชมรูปภาพกิจกรรม  คลิ๊กที่นี่นะคะ

 

Visitors: 141,559