กิจกรรมทัศนศึกษา Siam Ocean Wold

   ทัศนศึกษา Siam Ocean Wold     ณ สยามพารากอน ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงนอกสถานที่และยังส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมให้เด็กรู้จักการเคารพกฏกติกา  การมีระเบียบวินัย 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

Visitors: 140,797