กิจกรรมทัศนศึกษาและ Rally English camp

      กิจกรรมทัศนศึกษาและ Rally English Camp 

            วันที่ 6-7 กันยายน  2557

    โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครู(ปฐมวัย)ฯ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กโดยความร่วมมือของผู้ปกครอง  เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัว การช่วยเหลือตนเอง การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  เรียนรู้สิ่งแวดล้อม  จึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรม Rally English Camp ณ โรงแรม AmbassadorCity Jomtien และ สวนนงนุชพัทยา  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงนอกสถานที่ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครู ให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา

 

ประมวลภาพกิจกรรม

Visitors: 140,797