กิจกรรมทัศนศึกษา Fram de lex

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่  ณ Fram de lex  จังหวัดนครนายก

 

ประมวลภาพกิจกรรม

Visitors: 140,029