กิจกรรม วันไหว้ครู 57

 

     กิจกรรมสายใยครูสู่ศิษย์รัก  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี  โดยนักเรียนปฐมวัย 3 จบการศึกษา ครูได้มีการผูกข้อมือ อวยพร และน้อง ๆ จะร่วมกันกับครูร้อยพวงมาลัย เพื่อมอบ ให้กับพี่เป็นการแสดงความรักความผูกพันได้เป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรม

Visitors: 140,030