กิจกรรมแสดงผลงานเด็กปฐมวัย 1/2557

          กิจกรรมแสดงผลงานเด็กปฐมวัย

    โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย โครงการ (Project Approach)  และร่วมกิจกรรมแรลลี่ตามฐานการเรียนรู้  เพื่อเพิ่มความรักความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้

 • การแสดงผลงาน      ช้ันเตรียมปฐมวัยห้อง 1 และห้อง 2
 • โครงการ รถตุ๊ก ๆ บรรทุกคน       ช้ันปฐมวัย 1/1
 • โครงการ ต้นไม้ของหนู             ช้ันปฐมวัย 1/2
 • โครงการ ปลาหมึกหนวดยาว        ช้ันปฐมวัย  2/1
 • โครงการ แตงโมหวานฉ่ำ            ช้ันปฐมวัย  2/2
 • โครงการ มะพร้าวแสนอร่อย         ชั้นปฐมวัย  3/1
 • โครงการ ขนมปังแสนอร่อย          ชั้นปฐมวัย 3/2 ฐานการเรียนรู้
 • สี่ล้อ...พาเพลิน
 • ตู้ปลาเคลื่อนที่
 • พี่แตงโมกับน้องปลาหมึก
 • กรอบรูปหรรษา
 • Super Kid's         
 •      ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
 

 

ตัวอย่างแผนพับโครงการ

 

 

Visitors: 140,796