กิจกรรม ทำบุญในวันพระ

 

กิจกรรมทำบุญในวันพระ  ณ  วัดธรรมมิกราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรุณาใส่ข้อความ …  ด้วยโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะจัดกิจกรรมทำบุญในวันพระ  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝังให้เด็กมีความรัก  ความเมตตา  รู้จักแบ่งปัน ณ วัดธรรมมิกราช อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่เวลา  09.30-11.00 น.  

 ภาพกิจกรรมทำบุญในวันพระ 

Visitors: 140,798