กิจกรรมแสดงผลงานเด็กปฐมวัย 2/2556


กิจกรรมแสดงผลงานเด็กปฐมวัย 2/2556             

     โรงเรียนสาธิตปฐมวัย   ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานเด็กปฐมวัย  โครงการ (Project Approach)  และร่วมกิจกรรมแรลลี่ตามฐานการเรียนรู้  ในวันศุกร์ที่  7  มีนาคม   2557  เพื่่อเพิ่มความรักความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น  ซึ่งได้แก่เรื่อง 

  • การแสดงผลงาน    ชั้นเตรียมปฐมวัย ห้อง 1  และ ห้อง 2
  • โครงการ เต่าต้วมเตี้ยม                       ชั้นปฐมวัย 1/1
  • โครงการ ข้าวโพดแสนอร่อย              ชั้นปฐมวัย 1/2
  • โครงการ ดอกทานตะวันบานแฉ่ง      ชั้นปฐมวัย 2/1
  • โครงการ สีธรรมชาติสดใส                 ชั้นปฐมวัย 2/2
  • โครงการ เสื้อผ้าของหนู...สุดวิเศษ     ชั้นปฐมวัย 3/1
  • โครงการ โบราณสถาน จ.อยุธยา      ชั้นปฐมวัย 3/2

 

ประมวลภาพกิจกรรม  แสดงผลงานเด็กปฐมวัย  

 

      ฐานการเรียนรู้

 • พัดแปลงร่าง
 • น้ำสมุนไพร..ชื่นใจ
 • กุ๋ง กิ่๋ง
 • กระเป๋าแฟนซี
 • การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่สากล
Visitors: 141,560