ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง

ด้วยนักเรียนชั้นปฐมวัย 1  จัดหน่วยการเรียนรู้  กลางวัน กลางคืน  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวนอกสถานที่ได้รับประสบการณ์โดยตรงและยังส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมให้เด็กรู้จักการเคารพกฏกติกา การมีระเบียบวินัย จึงจัดทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ ท้องฟ้าจำลอง  คลิ๊กเพื่อดูรูป

Visitors: 140,796