ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ

     

        การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 1/2556  นี้ทางโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้นำเอาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  มาสอนเพิ่มเติมในแต่ละกิจกรรมประจำวัน ทำให้เด็ก ๆ มีความชื่นชอบและสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

        กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครูผู้สอนต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน ต้องใช้เทคนิคหลายๆอย่างผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี้ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนด้วย

 

         เรามารู้จักคุณครูชาวต่างชาติกัน  คลิ๊กที่นีนะคะ

 

 

            รวมภาพกิจกรรมเด็ก ๆ ปฐมวัย คลิ๊กเลย..^^

 

ประวัติ Teacher  ครูสอนภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียน 2/2557

 

        

        

        

 

        

        

        

Visitors: 141,557