กิจกรรม สื่อสายใย...ผูกใจพ่อลูก 55

กิจกรรม สื่อสายใย...ผูกใจพ่อลูก (รวมภาพกิจกรรม)

กิจกรรมร่วมมือร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพ่อของปวงชนชาวไทย  โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้พ่อและลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดเกิดความผูกพันกันในครอบครัว 

Visitors: 140,029