ทัศนศึกษา ณ บ้านครูธานี

      ทัศนศึกษา ณ บ้านครูธานี (รวมภาพกิจกรรม) 

          โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   จัดทัศนศึกษา  ณ  บ้านครูธานี  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 07.0016.30 น. 

          เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้เด็ก ๆ  ยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้สถานที่และการปฏิบัติจริง  ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมให้เด็กรู้จักการเคารพกฎกติกา การมีระเบียบวินัย  ซึ่งในการทัศนศึกษาครั้งนี้เด็กไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

Visitors: 140,798