กิจกรรม แม่ลูกผูกพัน...รวมใจทำบุญ

 

 กิจกรรม "แม่ลูกผูกพัน...รวมใจทำบุญ"  (ภาพกิจกรรม)

       เมื่อวันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  2556  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้จัดกิจกรรม "แม่ลูกผูกพัน...รวมใจทำบุญ"  ณ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   เด็ก ๆ ได้แสดงความรักแด่คุณแม่ ด้วยการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง "ค่าน้ำนม" และมอบของขวัญจากใจลูก ที่เด็ก ๆ ต้ังใจประดิษฐ์ให้กับคุณแม่  นอกจากนี้ยังร่วมกันทำบุญถวายภัตตาอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ความกตัญญูต่อคุณแม่ของนักเรียนปฐมวัย

Visitors: 140,798